Jalostuksen tavoiteohjelma

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt Skyenterriereitten jalostuksen tavoiteohjelman päivityksen ajalle 1.1.2022-31.12.2026.