Pentuvälitys

© Katja Kivi

Yhdistyksen pentuvälitykseen otetaan kaikki yhdistyksen jäsenten kasvattamat skyenterrieripentueet. Pentue pidetään listalla siihen saakka, kunnes pennut täyttävät 16 viikkoa, ellei kasvattaja ilmoita että pentuja on edelleen myynnissä. Kasvattaja vastaa tietojen oikeellisuudesta sekä ajantasaisuudesta.

Listalle on mahdollista ilmoittaa tieto myös odotettavissa olevista pentueista sekä nuorista ja aikuisista (= yli 1-vuotiaat) kotia etsivistä koirista. Ilmoittaja vastaa tietojen oikeellisuudesta sekä ajantasaisuudesta.

Ilmoita pentue listalle lomakkeella.

PEVISA:n mukaisesti jalostukseen käytettävillä skyenterriereillä on oltava 

  • Kyynärnivelen inkongruenssilausunto. Lausunto merkitään INC0-3.
  • Voimassa oleva polvitutkimustulos

Lisäksi Skyenterrierikerho suosittelee että jalostuskoirilla on:

  • Silmätarkastuslausunto. Jos koiralla on todettu perinnöllinen silmäsairaus (kaihi, PRA, RD:n geograafinen tai totaalimuoto) sitä ei saa käyttää jalostukseen. mRD, PHTVL/PHPV aste 1 ja PPM aste 1 eivät estä jalostuskäyttöä.
  • Selkäkuvauslausunto (IDD, VA, SP, LTV)
  • Näyttelytulos tai hyväksytty jalostustarkastus