Kyynärnivelen inkongruenssi

INC1-arvioitu kyynärnivel

Skyenterrieri kuuluu ns. kondrodystrofisiin rotuihin. Rodun luusto on muutoin normaali, mutta raajat ovat lyhytkasvuiset. Kondrodystrofisten rotujen perinnöllisenä ominaisuutena on raajojen pitkien luiden pituuskasvun häiriö jo sikiöaikana, josta ovat seurauksena rodulle tyypilliset käyrät eturaajat. Usein etujalan kyynärluun kasvulinja sulkeutuu liian aikaisin mistä seuraa värttinäluun ja ranteiden taipuminen ja joskus myös eriasteinen kyynärnivelen epämuotoisuus (inkongruenssi). Kyseessä on erityyppinen sairaus kuin ei-kondrodystrofisten, "pitkäjalkaisten" koirien kyynärnivelen kasvuhäiriö, ja tämän vuoksi Kennelliiton käyttämä kyynärnivelten arviointi soveltuu huonosti kondrodystrofisille roduille.

Kondrodystrofisille roduille kehitettiin skyenterriereiden kyynärnivelprojektissa paremmin soveltuva luokittelu, joka perustuu pääasiassa siihen kuinka hyvin nivelen muodostavat luut "sopivat yhteen". Nivelet luokiteltiin neljään luokkaan (ei muutoksia = 0, lievä = 1, kohtalainen = 2, vakava = 3). Nivelrikko otetaan huomioon siten, että nivelrikkoinen nivel ei voi saada arviota "ei muutoksia" tai "lievä". Luokkien nimet ja numerointi ovat samat kuin Kennelliiton kyynärnivelen kasvuhäiriöarvioinnissa, mutta kuvausasento ja arviointi ovat erilaiset. INC-röntgentutkimus on hyväksytty virallisesti tallennettavaksi tutkimustulokseksi Kennelliitossa 1.1.2021 alkaen.

Tämänhetkisten tulosten perusteella (01/2024, koiria kuvattu noin 170) vaikeita tai keskivaikeita muutoksia havaittiin alle puolessa arvostelluista nivelistä. Samalla koiralla saattoi kuitenkin olla jopa kahden asteen eroavaisuus kyynärnivelissä (esimerkkinä toinen nivel 1, toinen 3). Kuitenkaan edes vaikeita kyynärnivelmuutoksia omaavilla koirilla ei aina esiintynyt ontumista, mutta ontuminen oli kuitenkin huomattavasti yleisempää ja pitkäaikaisempaa. Normaaleja tai lieviä inkongruenssimuutoksia omanneet koirat ontuivat erittäin harvoin tai eivät ollenkaan. Aineiston perusteella voisi päätellä, että pitkäaikainen ontuma on merkki kasvuhäiriöstä, jonka seurauksena havaitaan selkeitä muutoksia kyynärnivelen inkongruenssissa.

Pentuaikaista ontumista hoidetaan tällä hetkellä tulehduskipulääkkeillä, nivelten hyvinvointia edistävillä valmisteilla, paikallisella kortisonihoidolla sekä levolla, lievissä tapauksissa oireet usein häviävät itsestään. Mikäli pennulla todetaan röntgenissä kasvupintojen ennenaikainen sulkeutuminen ("premature closure"), on leikkaus ainoa hoitomuoto ontumisen lopettamiseksi. Tällöin kyynärluun kirurgisella katkaisulla saadaan kyynär- ja värttinäluun pituus tasoittumaan ja kyynäreeseen parempi kongruenssi. Mikäli tila saadaan hoidettua ajoissa, on tulos usein hyvä. Pitkittyessään ko. tila vaurioittaa rustoa kohonneen paikallisen paineen vuoksi ja aiheuttaa nivelrikkoa. Leikatun nivelen luokka on aina 3.

Voit kuvauttaa skyenterrierisi kyynärnivelet millä tahansa eläinlääkäriasemalla jolla on käytössään röntgenlaitteisto ja henkilökunta osaa ottaa Kennelliiton vaatimukset täyttäviä kyynärkuvia. Kuvausta varten tarvitaan lähete joka tehdään Kennelliiton OmaKoira-palvelussa.

PEVISA (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) vaatii että kaikilta jalostukseen käytettäviltä skyenterriereiltä on virallisesti kuvattu kyynärnivelet inkongruenssi-asteikkoa käyttäen.


Alin kuvausikä on 12 kk (Jalostustoimikunta suosittelee jalostuskoirien iäksi rutiinitutkimuksessa 24 kk) 

Mediolateraali neutraali (avautumiskulma vähintään 90°) projektio, olkaluun nivelnastojen oltava mahdollisimman päällekkäin. Kuvassa tulee näkyä kyynärnivel, kyynärvarsi ja ranne. 

  • INC0 (normaali): Nivelrako (incisura trochlearis) on kapea ja tasainen, kyynär- ja värttinäluun välillä ei ole porrasta. 
  • INC1 (lievä): Nivelraossa (incisura trochlearis) olka- ja kyynärluun välillä on alle 2mm leveä rako, ei nivelrikkoon viittaavia muutoksia. 
  • INC2 (kohtalainen): Nivelraossa (incisura trochlearis) olka- ja kyynärluun välillä on 2:sta 3:en mm leveä rako. 
  • INC3 (vaikea): Nivelraossa (incisura trochlearis) olka- ja kyynärluun välillä 3mm tai sitä leveämpi rako. 

INC2 ja INC3- asteissa nivelrikon arvioinnissa otetaan ikä huomioon lieventävänä seikkana 6 vuoden iästä ylöspäin.