Terveys

Skyenterriereillä on tehty kaksi mittavaa terveystutkimusta: Skyenterrierikerho ry:n terveys- ja luonnekyselyt vuosilta 2004 - 2005 (uusittu 2011, jolloin otos 63 koiraa) sekä Skye Terrier Club of American terveystutkimus vuodelta 1995 (uusittu 2008, tulokset eivät ole yhdistyksemme käytössä). Pohjaten tutkimuksiin sekä muihin käytettävissä oleviin tietolähteisiin (ruumiinavauspöytäkirjat sekä epikriisit) voidaan todeta, että skyenterrieri on edelleenkin terve rotu. Alla on käsitelty joitakin skyenterriereillä tavattuja terveyteen liittyviä ongelmia. Näiden lisäksi skyenterriereillä esiintyy jonkin verran atopiaa, allergioita, hammaspuutoksia ja häntämutkia, joihin tulisi myös kiinnittää huomiota jalostusvalintoja tehtäessä.

Jotta tietoa rotumme terveydentilasta saataisiin jatkossakin, Skyenterrierikerho suosittelee kaikkien skyeitten käyttämistä virallisessa silmätutkimuksessa ja polvitarkastuksissa sekä kyynärnivelkuvauksessa.

Kuva: Tytti Kiviranta