Renaalidysplasia

Skyenterrierikannassa on tavattu etenevää munuaisten rappeutumatautia eli progressiivista renaalidysplasiaa. Dysplasialla tarkoitetaan yleensä muutosta, jossa kudoksen normaalit rakenteet muuttuvat ja lopulta tuhoutuvat. Vastaavanlaisia munuaissairauksia tavataan useilla eri roduilla. Skyenterriereiden munuaissairaus on toistaiseksi kuvaamatta eläinlääketieteellisessä kirjallisuudessa.

Renaalidysplasia on sikiöaikana kehittyvä munuaisten kehityshäiriö. Oireet ovat tyypillisiä kaikille munuaissairauksille: lisääntynyt jano ja virtsaaminen, ruokahaluttomuus ja laihtuminen, oksentelu, ripuli ja kuivuminen. Koiran munuaiset eivät toimi. Vajaatoiminnan kehittymisnopeus vaihtelee koirien välillä, mutta tila on krooninen. Kaikilla koirilla ei aina ole kaikkia sairauteen liittyviä oireita. Sairaus puhkeaa tavallisesti ennen kahden vuoden ikää mutta lievempi muoto voi olla oireeton 4-6 ikävuoteen asti. Sairaus johtaa vähitellen koiran kuolemaan tai eutanasiaan kroonisen munuaistoiminnan vajauksesta johtuvan virtsamyrkytyksen takia.

Tällä hetkellä ei ole juurikaan muita tapoja sairauden toteamiseksi kuin munuaisten ultraäänitutkimus, jolla pystytään seulomaan jalostusikäisistä koirista pois ne joiden munuaisissa on havaittavissa epämuodostuneisuutta, rappeumaa tai rakkulamuodostumia (polykystisyys) ennen kuin niitä käytetään jalostukseen. Tiedetään, että koirat eivät oireile ennen kuin suuri osa munuaiskudoksesta on jo tuhoutunut joten oireetonta koiraa on voitu käyttää jalostukseen tietämättä sen sairastavan etenevää munuaisten rappeumaa. Ultraäänitutkimus on mahdollista tehdä ilman koiran nukuttamista tai rauhoittamista, eikä koiralta tarvitse ajaa karvoja (ellei koira ole erittäin karvainen vatsan alta).

The Skye Terrier Clubin ohjeistus munuaisten ultraäänitutkimukseen on seuraava: laitteisto on 38 mm lineaarianturi 10-5 MHZ (megahertsi) taajuudella. Tämän voi varmuuden vuoksi mainita tutkivalle eläinlääkärille. Jalostustoimikunta toivoo saavansa kopion koiran tutkimuslausunnosta. Lausunnossa mainittava koiran virallinen nimi sekä mikrosirunumero (ota rekisterikirja mukaan).

Jos koiralla epäillään munuaisiin liittyvää sairautta ja se joudutaan lopettamaan, olisi ensiarvoisen tärkeää, että koiralle tehtäisiin ruumiinavaus ja sen munuaisista otetaan leikenäyte (wedge biopsy).

Skyenterrierikerho osallistuu tällaisissa tapauksissa kustannuksiin. Sama pätee kaikkiin epäselviin kuolemantapauksiin, kun kyseessä on alle 10-vuotias koira. Tärkeintä olisi saada riittävästi tietoa, tarkoitus ei ole leimata tai syyttää ketään. Kaikki koirasta ja sen sairauksista saatavat tiedot kerho pitää luottamuksellisina, mikäli omistaja niin haluaa. Kerho toivoisi kuitenkin, että tiedot olisivat kaikkien käytössä. Vaikka tieto lisää tuskaa, kyse on koiriemme terveydestä ja rotumme tulevaisuudesta.