PEVISA-ohjelma

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt skyenterriereille seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle 1.1.2023-31.12.2026.

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä virallinen kyynärnivelen inkongruenssilausunto sekä voimassa oleva polvitutkimuslausunto.