PEVISA-ohjelma voimaan 1.1.2023

1.11.2022

Suomen Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt skyenterriereille seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle 1.1.2023 - 31.12.2026: 

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä virallinen kyynärnivelen inkongruenssilausunto sekä voimassa oleva polvitutkimuslausunto.