Poikkeuslupa koskien ulkomaisten urosten ja narttujen jalostuskäyttöä

20.3.2024

Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on tehnyt päätöksen koskien ulkomaisten urosten ja narttujen jalostuskäyttöä PEVISA-ohjelmasta poiketen.

Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 12.3.2024 (2/2024): Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy skyenterrierille seuraavan ulkomaisia koiria koskevan erityisehdon: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (narttu 1, uros 2 pentuetta) kuitenkin niin, että yhdistelmän toisella osapuolella tulee olla INC lausunto.