Skyenterrierikerhon historiaa

© Foto Hellemaa

Skyenterrierikerho ry on pohjoismaiden ensimmäinen skyenterriereitä harrastava yhdistys ja se perustettiin 17.9.1970. Tuolloin joukko skyenterrieriharrastajia kokoontui yhteen todettuaan, että kerho olisi tarpeen. Järjestäytymiskokous pidettiin kennel of Skyelinessä ja läsnä olivat Hjördis Westerholm, Solveig ja Sven Söderholm, Maija-Liisa Varis sekä Aulis Hainola.

Yhdistyksen nimeksi valittiin The Skye Terrier Club of Scandinavia rodun Englantilaista kerhoa mukaellen. Skandinaviaan viitattiin, koska lähes samanaikaisesti perustettiin Ruotsiin oma kerho, joka kantoi samaa nimeä. Ruotsin ja Suomen skyekerhoilla olikin erittäin tiivis yhteistyö koko 1970-ja 1980-lukujen ajan. Ruotsin kerho toimi alussa alaosastona, jonka vetäjänä oli Folke Westerholm. Vuonna 1973 Ruotsin alajaosto aloitti toimintansa itsenäisenä yhdistyksenä.

Suomen Kennelliitto hyväksyi klubin rotua harrastavaksi yhdistykseksi vuonna 1973. 1970-luvun lopulla katsottiin tarpeelliseksi eriytyä ruotsalaisista ainakin nimen osalta ja kerhon nimi muutettiin 1978 The Skye Terrier Club of Finland'iksi. Englantilainen nimi muutettiin sitten yksinkertaisesti Skyenterrierikerhoksi 18.10.1979.

1980-luvulle tultaessa kerholla oli 272 jäsentä. Kerhon 10-vuotisjuhlassa kunniajäseneksi kutsuttiin rouva Hjördis Westerholm. Kerhon jäsenten maantieteellinen jakautuma oli tällöin pysynyt lähes samana, 70-80 % jäsenistöstä asui pääkaupunkiseudulla.

Vuonna 1990 kerholla oli 223 varsinaista jäsentä, 15 tuomarijäsentä sekä kaksi kunniajäsentä (rouva Hjördis Westerholm ja maisteri Heikki Caselius). Alueellinen jakautuma oli edelleenkin liki muuttumaton. Heikki Caselius toimi monia vuosia kerhon jalostustoimikunnassa eräänlaisena neuvonantajana. Hän kasvatti itse cairnterriereitä.

2000-luvulla kunniajäseniksi nimitettiin yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Rolf Dahlbom sekä nykyajan merkittävin skyenterrierikasvattaja, amerikkalainen Olga Smid (kennel Olivia). 

Rekisteröintien laskun vaikutuksesta yhdistyksen jäsenmäärä on jäänyt noin sataan jäsenen. Merkittävin muutos jäsenkannassa on ulkomaisten jäsenten määrän kasvu: kerholla on tänä päivänä jäseniä Pohjoismaiden lisäksi useassa manner-Euroopan maassa, Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa.